FRI FRAGT FRA 399 DKK

Tilbage til webshop

Hjælp sommerfuglene 🦋 - så frø til værtsplanter

Sommerfuglene er i tilbagegang
I Danamrk er sommerfuglene er desværre i tilbagegang - den vigtigste årsag til at sommerfuglene forsvinder er, at de mangler levesteder.
Sommerfuglene har behov for områder med planter, hvor de selv kan finde føde i form af nektar fra blomster og urter og hvor der er føde til deres larver - nemlig værtsplanter.
Flere af de sommerfugle, som tidligere var helt almindelige i Danmark, ses nu kun sjældent. 
Sommerfugle har et kort liv

Oftest lægger vi kun mærke til selv sommerfuglene, til trods for, at de voksne sommerfugle har et meget kortere liv end sommerfuglelarverne.

Den største del af en sommerfugls liv, er den enten et æg, en larve eller en puppe.

Hvad er en værtsplante
Sommerfuglene lægges æg på bestemte planter. Disse planter tjener som “vært” for æg og larver, og derfor kaldes de “værtsplanter”.

De forskellige sommerfuglearter har forskellige værtsplanter. Sommerfuglen er ret "kræsne" omkring deres værtsplanter. De fleste sommerfugle lægger kun æg på én slags værtsplante, eller ganske få forskellige typer.

Samtidig er der forskel på de planter, de voksne insekter lever af, og de værtsplanter, som de lægger æg på, og som larverne spiser af. Det er derfor vigtigt at sørge for at der er mange forskellige planter i din have, både højt græs, vilde urter og blomster.

17 forskellige værtsplanter til sommerfuglene

Liste over sommerfugle og deres værtsplanter
Du får her en liste, så du let kan se, hvilke frø du skal så for at tilbyde de forskellige sommerfugle levesteder i haven. 
Værtsplanterne tiltrække sommerfugle i din have, på altanen eller kolonihave.
Værtsplanterne kan dyrkes i bede, krukker eller altankasser. Husk også at så frø til nektarplanter til sommerfuglene. Du finder læse om nektarplanter her
1. Vild gulerod

Daucus carota

Vild gulerod er en hjemmehørende plante, som er værtsplante for den smukke sommerfugle Svalehale

Blomstring: Juli-september

Trives i: Sol og halvskygge

Højde: op til 80cm

2. Almindelig kællingetand

Lotus corniculatus

Almindelig kællingetand er en hjemmehørende plante, som er værtsplante for de sjældne sommerfugle Spættet Bredplande og Gråbåndet Bredpande samt Skovhvidvinge, Orange høsommerfugl, Dværgblåfugl, Korthaleblåfugl, Argusblåfugl, Foranderlig Blåfugl og Almindelig blåfugl  

Blomstring: Juni-august

Trives i: Sol og halvskygge

Højde: 10-40cm

3. Natviol

Hesperis matronalis

Natviol - også kaldet velduftende aftenstjerne- er værtsplante for Stor Kålsommerfugl og Aurora.

Blomstring: Juni-august

Trives i: Sol og halvskygge

Højde: 30-90cm


4. Rødkløver

Trifolium pratense

Rødkløver er en hjemmehørende plante og er værtsplante for sommerfuglene: Almindelig blåfugl, Engblåfugl, Gul høsommerfugl og Orange høsommerfugl og smukke Seksplettede køllesværmer   

Blomstring: Maj-september

Trives i : Sol

Højde: 15-50cm

5. Judaspenge

Lunaria annua

Judaspenge værtsplante for Aurora og Grønåret Kålsommerfugle.

Blomstring: Maj-juni

Trives i: Sol

Højde 90cm

6. Slangehoved

Echium vulgare

Slangehoved er en hjemmehørende plante, som er værtsplante for Tidselsommerfugl

Blomstring: Juni-august

Trives i: Sol

Højde: 60-100cm

7. Lancet vejbred

Plantago lanceolata

Lancet vejbred er en hjemmehørende plante, som tiltrækker bier og sommerfugle, den er værtsplante for okkergul pletvinge sommerfugl, som desværre er i tilbagegang samt for Brun Pletvinge og Ærenprispletvinge.

Blomstring: Maj-august

Trives i: Sol

Højde: 30-45cm

8. Rødknæ

Rumex acetosella

Rødknæ er værtsplante for bla. sommerfuglen Lille ildfugl, Dukatsommerfugl, Violetrandet Ildfugl, Violet Ildfugl og Rødknærandtæge

Blomstring: Juni-august

Trives i: Sol

Højde: 10-40cm

9. Almindelig Syre

Rumex acetosa

Almindelig Syre er værtsplante for sommerfugle og insekter: Dukatsommerfugl, Violetrandet Ildfugl, Violet Ildfugl, Lille Ildfugl, Sort Ildfugl, Syrebladhveps, Syrebladlus, Syrengalmide, Syreugle og Syremåler m.fl.

Blomstring: Maj-juni

Trives i: Sol

Højde: 40-80cm

10. Tallerkensmækker

Tropaeolum majus lobbianum

Tallerkensmækker - også kaldet Blomsterkarse - er værtsplante for Stor kålsommerfugle og Lille kålsommerfugl.

Blomstring: Juni-september

Trives i: Sol og halvskygge

Højde: optil 180cm, kræver opbinding11. Rucola salat

Eruca sativa

Rucola salat er værtsplante for Stor Kålsommerfugl og Aurora. 

Blomstring: Maj-oktober

Trives i: Sol

Højde: 20-60cm

12. Oregano

Origanum vulgare

Oregano er værtsplante for Sortplettet Blåfugl.

Blomstring: Juli-september

Trives i: Sol

Højde: 40-50cm

13. Skovjordbær

Fragaria vesca

Skovjordbær er værtsplante for Spættet bredpande

Blomstring: Maj-juni

Trives i: Sol og halvskygge

Højde: 20-30cm

14. Hjertegræs

Briza media

Hjertegræs er en hjemmehørende plante og er værtsplante for Græsrandøje, som er en almindelig sommerfugl i Danmark.

Blomstring: Maj-juni

Trives i: Sol og halvskygge

Højde: 20-50cm

14. Fåresvingel

Festuca ovina tenuifolia

Fåresvingel er en hjemmehørende plante og er værtsplante for mange forskellige sommerfugle: Kommabredpande, Vejrandøje, Perlemorrandøje, Okkergul Randøje, Sandrandøje, Klipperandøje, Skakbrætsommerfugl og Vejrandøje

Blomstring: Maj-juni

Trives i: Sol og varme

Højde: 15-30cm

16. Rødsvingel

Festuca rubra

Rødsvingel er værtsplante for følgende sommerfugle: Vejrandøje, Perlemorrandøje, Okkergul Randøje, Engrandøje, Græsrandøje, Skakbrætsommerfugl og Sandrandøje.

Blomstring: Juni-juli

Trives i: Sol

Højde: 75-100cm

17. Almindelig Hvene

Agrostis capillaris

Almindelig Hvene er en hjemmehørende plante og er værtsplante for sommerfuglene: Okkergul Randøje, Engrandøje, Græsrandøje og Sandrandøje.

Blomstring: Juni-juli

Trives i: Sol og halvskygge

Højde: 10-60cm

Aurora

Aurora sommerfugle lægger kun et æg i toppen af hver plante, så den er sikker på at der er mad nok til larven. 

Samtidig afsætter hun et duftspor, så andre sommerfugle ved at planten er "optaget"

Tidselsommerfugl

Æggene udklækkes allerede efter 3-7 dage. De små larver kravler rundt på undersiden af plantens blade og spiser kødet imellem plantens ribber, dermed opstår der små vinduer i bladene. Puppetiden er på ca. 2 uger, hvorefter sommerfugle folder vingeren,- den har et vingefang på 55mm.

Tidselsommerfuglen er den allermest udbredte sommerfugl i hele verden. De eneste steder i verden, hvor man ikke kan se en Tidselsommerfugl er på Antarktis og i Sydamerika. 

Der er ingen Tidselsommerfugle, som overvintre i Danmark. De kommer flyvende fra Nordafrika og Mellemøsten i starten af sommeren. Man kalder det en træk-sommerfugl. 

Okkergul Pletvinge

Okkergul Pletvinge er en lille, hurtig og aktiv sommerfugl. 

Den er ikke kræsen med nektarkilderne og den spiser gerne meget af det. 

Larven lever overvintrende i små søskendekuld i et spind på planten

Græsrandøje

Græsrandøje er en af Danmarks absolut mest almindelige sommerfugle, og udover at den findes stort set i hele landet, og se ganske ofte i en større flok.

Sommerfugle kan have forskellige antal øjepletter på vingerne, det kan variere mellem 1 og 5. Antallet af øjepletter er forbundet til levestedets udseende.

Seksplettet Køllesværmer

Seksplettet Køllesværmer måler ca 3,5cm i vingefang og kan flyve helt lydløst. 

Sommerfugle lægger æggene i små grupper på Almindelig Kællingetand. 

De klækker i september og larverne går stort set direkte i vinterhi og vågner først igen i april måned.

Svalehale

Svalehale er en ret stor sommerfugl på 7,5cm i vingefang. 

Larverne er meget lette at kende, da de er grønne med sorte bånd og orange pletter, du finder dem på Vild gulerod i juli måned

Skakbrætsommerfugl

Skakbrætsommerfugl er sjælden i Danmark, men den lever lige syd for Danmark, den kunne blive den næste nye dagsommerfugl herhjemme. 

Forkæl dem med nektar fra blomsterne: Enkeblomst, Salmon Rose og Enkeblomst, Lavender Blue - det elsker den nemlig.

Sandrandøje

Sandrandøje er en almindelig og lynhurtig sommerfugl i Danmark. Du kan kendes på at den har to pletter på de forreste vinger og kun en plet på de bagerste.  

Sandrandøje elsker at sidde helt stille på jorden og solen med opklappede vinger. 

Hannen har travlt med at forsvare sit territorium og angriber, alt der flyver forbi den. 

Argusblåfugl

Argusblåfugl er en mindre sommerfugl med vingefang på 20-30mm. Man kan opleve sommerfuglen fra midt i juni - midt august. 

Der er flest af dem i Jylland og man finder den oftest ved kysterne, specielt der hvor lyngen vokser.


Skovhvidvinge

Skovhvidvinge minder meget om den lille kålsommerfugl, men den er mere spinkel og fine. Den har et vingefang på ca 40mm. 

Skovhvidvinge har smalle hvide vinger og flyver langsomt og hoppende, fordi den ikke har så stærke vingemuskler.  

Skovhvidvinge er ikke set siden 1976 i Danmark, hvor der var mange bestande ved Tisvilde Hegn. 

Violetrandet Ildfugl

Violetrandet Ildfugl er ikke ret stor, kun 30mm i vingefang. Tidligere var det en helt almindelig dagsommerfugle herhjemme, nu er der kun meget få tilbage i Jylland. 

Violetrandet Ildfugl ligger et æg af gangen på Almindelig Syre. hvor larverne klækkes efter 1-2 uger. 

Ærenprispletvinge

 Ærenprispletvinge har et vingefang på ca 35mm. 

Det er en kortlivet sommerfugl og man kan kun se den flyve rundt fra midt juni til starten af august. 

Hunnerne lever i lidt længere tid end hannerne.  Ærenprispletvinge elsker at flyve fra blomst til blomst for at spise nektar, den foretrækker bla. nektar fra Blåhat og andre urter. 

Sortplettet Blåfugl

Sortplettet Blåfugl er nu en uhyre sjælden sommerfugle i Danmark. 

Sortplettet Blåfugl tilhører blåfuglefamilien. I Danmark har Sortplettet Blåfugl været i tilbagegang siden 1800-tallet.  Den har kun få levesteder tilbage i Danmark. 

Heldigvis har man i sommeren 2023 set flere Sortplettede Blåfugle på en ny lokation på Møn.


Spættet bredpande

Man skal kigge godt efter, hvis man skal finde en Spættet bredpande, da det er en af de mindste bredpander. Den har et vingefang på 20-24mm. 

Spættet bredpande findes på frodige blomsterrige enge og overdrev.  

Spættet bredpande laver lever på forskellige typer af skovjordbær, bakkejordbær, brombær, Bibernelle, Mjødurt og Hunderose.


Stor kålsommerfugl

Den store kålsommerfugl er en meget kendt sommerfugl. 

Kålsommerfuglen findes overalt i Danmark, den er specielt let at finde i kolonihaver, hvor der bliver dyrke kål. For 100 år siden - før man begyndte at bruge sprøjtemidler i landbrugt, kunne man opleve kæmpe sværme med millioner af kålsommerfugle. 

Den store Kålsommerfugle har et vingefang på 50-64mm. Larverne er farvestrålende i grøn, gul og sort møntret. Larverne lever i 2-4 uger, hvorefter de forpupper sig i 1-2 uger. 


Jeg sender din gave for dig

Giv en frø gave

Køb for min. 399,- kr
og få fri fragt
De smukkete frøposer

med mange kvalitetfrø i