FRI FRAGT FRA 399 DKK

Tilbage til webshop

Hjælp sommerfuglene 🦋 i din have - de mangler levesteder

17 forskellige værtsplanter til sommerfuglene i haven

Sommerfuglene er desværre i tilbagegang - den vigtigste årsag til at sommerfuglene forsvinder, er at de mangler levesteder. Sommerfuglene har behov for områder med planter, hvor de selv kan finde føde og hvor der er føde til deres larver.
Flere af de sommerfugle som tidligere var helt almindelige i grøftekanterne, ses nu kun sjældent i landet. 

Sommerfugle har et kort liv

Oftest lægger vi kun mærke til selv sommerfuglene, til trods for, at de har et meget kortere liv end sommerfuglelarverne Den største del af en sommerfugle liv er den et æg, en larve eller en puppe.

Hvad er en værtsplante
Sommerfuglene lægges æg på bestemte planter. Disse planter tjener som “vært” for æg og larver, og derfor kaldes de “værtsplanter”.
De forskellige sommerfuglearter har forskellige værtsplanter. Sommerfuglen er ret "kræsne" omkring deres værtsplanter. Sommerfuglene lægger kun æg på én slags plante, eller ganske få forskellige typer.
Samtidig er der forskel på de planter, de voksne insekter lever af, og de værtsplanter som de lægger æg på, og som larverne spiser af.

Liste over sommerfugle og deres værtsplanter
Du får her en liste, så du let kan se, hvilke frø du skal så for at tiltrække flere sommerfugle i din have, på altanen eller kolonihave. Planterne kan dyrkes i bede, krukker eller altankasser.

 1. Lancet-vejbred er en hjemmehørende plante, som tiltrækker bier og sommerfugle, den er værtsplante for okkergul pletvinge sommerfugl, som desværre er i tilbagegang samt for Brun Pletvinge og Ærenprispletvinge.
 2. Vild gulerod er en hjemmehørende plante, som er værtsplante for den smukke sommerfugle Svalehale
 3. Almindelig kællingetand er en hjemmehørende plante, som er værtsplante for de sjældne sommerfugle Spættet Bredplande og Gråbåndet Bredpande samt Skovhvidvinge, Orange høsommerfugl, Dværgblåfugl, Korthaleblåfugl, Argusblåfugl, Foranderlig Blåfugl og Almindelig blåfugl  
 4. Rødkløver er en hjemmehørende plante og er værtsplante for sommerfuglene: Almindelig blåfugl, Engblåfugl, Gul høsommerfugl og Orange høsommerfugl og smukke Seksplettede køllesværmer   
 5. Hjertegræs er en hjemmehørende plante og er værtsplante for Græsrandøje, som er en almindelig sommerfugl i Danmark.
 6. Almindelig syre er værtsplante for sommerfugle og insekter: Dukatsommerfugl, Violetrandet Ildfugl, Violet Ildfugl, Lille Ildfugl, Sort Ildfugl, Syrebladhveps, Syrebladlus, Syrengalmide, Syreugle og Syremåler m.fl.
 7. Rødknæ er værtsplante for bla. sommerfuglen Lille ildfugl, Dukatsommerfugl, Violetrandet Ildfugl, Violet Ildfugl og Rødknærandtæge
 8. Tallerkensmækker er værtsplante for Stor kålsommerfugle og Lille kålsommerfugl
 9. Judaspenge værtsplante for Aurora og Grønåret Kålsommerfugle.
 10. Natviol er værtsplante for Stor Kålsommerfugl og Aurora
 11. Rucola er værtsplante for Stor Kålsommerfugl og Aurora 
 12. Skovjordbær er værtsplante for Spættet bredpande
 13. Slangehoved er en hjemmehørende plante, som er værtsplante for Tidselsommerfugl
 14. Oregano er værtsplante for Sortplettet Blåfugl
 15. Fåresvingel er en hjemmehørende plante og er værtsplante for mange forskellige sommerfugle: Kommabredpande, Vejrandøje, Perlemorrandøje, Okkergul Randøje, Sandrandøje, Klipperandøje, Skakbrætsommerfugl og Vejrandøje
 16. Rødsvingel er værtsplante for følgende sommerfugle: Vejrandøje, Perlemorrandøje, Okkergul Randøje, Engrandøje, Græsrandøje, Skakbrætsommerfugl og Sandrandøje
 17. Almindelig Hvene er en hjemmehørende plante og er værtsplante for sommerfuglene: Okkergul Randøje, Engrandøje, Græsrandøje og Sandrandøje

Her finder du frø til værtsplanter til sommerfugle

Læs mere om hvordan du skaber en vildere have

Aurora

Aurora sommerfugle lægger kun et æg i toppen af hver plante, så den er sikker på at der er mad nok til larven. Samtidig afsætter hun et duftspor, så andre sommerfugle ved at planten er "optaget"

Tidselsommerfugl

Æggene udklækkes allerede efter 3-7 dage. De små larver kravler rundt på undersiden af plantens blade og spiser kødet imellem plantens ribber, dermed opstår der små vinduer i bladene. Puppetiden er på ca. 2 uger, hvorefter sommerfugle folder vingeren,- den har et vingefang på 55mm.

Tidselsommerfuglen er den allermest udbredte sommerfugl i hele verden. De eneste steder i verden, hvor man ikke kan se en Tidselsommerfugl er på Antarktis og i Sydamerika. 

Der er ingen Tidselsommerfugle, som overvintre i Danmark. De kommer flyvende fra Nordafrika og Mellemøsten i starten af sommeren. Man kalder det en træk-sommerfugl. 

Okkergul Pletvinge

Okkergul Pletvinge er en lille, hurtig og aktiv sommerfugl. Den er ikke kræsen med nektarkilderne og den spiser gerne meget af det. Larven lever overvintrende i små søskendekuld i et spind på planten

Græsrandøje

Græsrandøje er en af Danmarks absolut mest almindelige sommerfugle, og udover at den findes stort set i hele landet, og se ganske ofte i en større flok.

Sommerfugle kan have forskellige antal øjepletter på vingerne, det kan variere mellem 1 og 5. Antallet af øjepletter er forbundet til levestedets udseende.

Seksplettet Køllesværmer

Seksplettet Køllesværmer måler ca 3,5cm i vingefang og kan flyve helt lydløst. Sommerfugle lægger æggene i små grupper på Almindelig Kællingetand. De klækker i september og larverne går stort set direkte i vinterhi og vågner først igen i april måned.

Svalehale

Svalehale er en ret stor sommerfugl på 7,5cm i vingefang. Larverne er meget lette at kende, da de er grønne med sorte bånd og orange pletter, du finder dem på Vild gulerod i juli måned

Skakbrætsommerfugl

Skakbrætsommerfugl er sjælden i Danmark, men den lever lige syd for Danmark, den kunne blive den næste nye dagsommerfugl herhjemme. Forkæl dem med nektar fra blomsterne: Enkeblomst, Salmon Rose og Enkeblomst, Lavender Blue - det elsker den nemlig.

Sandrandøje

Sandrandøje er en almindelig og lynhurtig sommerfugl i Danmark. Du kan kendes på at den har to pletter på de forreste vinger og kun en plet på de bagerste.  Den elsker at sidde helt stille på jorden og solen med opklappede vinger. Hannen har travlt med at forsvare sit territorium og angriber, alt der flyver forbi den. 

Argusblåfugl

Argusblåfugl er en mindre sommerfugl med vingefang på 20-30mm. Man kan opleve sommerfuglen fra midt i juni - midt august. Der er flest af dem i Jylland og man finder den oftest ved kysterne, specielt der hvor lyngen vokser.


Skovhvidvinge

Skovhvidvinge minder meget om den lille kålsommerfugl, men den er mere spinkel og fine. Den har et vingefang på ca 40mm. Den har smalle hvide vinger og flyver langsomt og hoppende, fordi den ikke har så stærke vingemuskler.  Den er ikke set siden 1976 i Danmark, hvor der var mange bestande ved Tisvilde Hegn. 

Violetrandet Ildfugl

Violetrandet Ildfugl er ikke ret stor, kun 30mm i vingefang. Tidligere var det en helt almindelig dagsommerfugle herhjemme, nu er der kun meget få tilbage i Jylland. Den ligger et æg af gangen på Almindelig Syre. hvor larverne klækkes efter 1-2 uger. 

Ærenprispletvinge

 Ærenprispletvinge har et vingefang på ca 35mm. Det er en kortlivet sommerfugl, hvor hunnerne lever i lidt længere tid end hannerne. De elsker at spise nektar fra bla. Blåhat og andre urter. 

Jeg sender din gave for dig

Giv en frø gave

Køb for min. 399,- kr
og få fri fragt
Kvalitetsfrø

i smukke frøposer